Η πράσινη ανακαίνιση κτιρίων είναι ιδανική επιλογή για τους χρήστες και το περιβάλλον

Η αειφόρος (βιώσιμη) δόμηση που επιδιώκει την κατασκευή κτιρίων ενεργειακά αποδοτικών με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση οικοδομικών αποβλήτων αυξάνεται σε δημοτικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο και επιλέγεται σε αγορές που διακατέχονται από πνεύμα οικολογίας. 

Στη χώρα μας υπάρχει μεγάλος αριθμός παλαιών κτιρίων όχι ενεργειακά αποδοτικών. Αυτό συμβαίνει γιατί μεγάλο ποσοστό των κτιρίων κατασκευάστηκε πριν το 1979, οπότε θεσπίστηκε ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων και έγινε υποχρεωτική η θερμομόνωση των κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του. Ωστόσο και μετά το 1979 έως πριν μερικά χρόνια η θερμομόνωση των κτιρίων και η ενεργειακή απόδοση τους δεν ήταν καλή. 

Σήμερα με την τεχνογνωσία και τα διατιθέμενα υλικά μπορούμε να προχωρήσουμε στη λεγόμενη πράσινη ανακαίνιση, ώστε τα παλιά ενεργοβόρα κτίρια να θωρακιστούν και οι ενεργειακές απώλειες να ελαχιστοποιηθούν. Η πράσινη ανακαίνιση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επένδυση και όχι ως δαπάνη, αν και ενδεχόμενα το αρχικό κόστος της να είναι μεγαλύτερο μιας απλής ανακαίνισης σπιτιού

Μακροπρόθεσμα όμως η εξοικονόμηση του κόστους στους λογαριασμούς ενέργειας (φωτισμός, ψύξη, θέρμανση) ισοσταθμίζει το αρχικό κόστος και στη συνέχεια υπάρχει όφελος από τους χαμηλούς λογαριασμούς. Επιπρόσθετα αυξάνεται η αξία του σπιτιού, γεγονός που τα επόμενα χρόνια θα γίνεται περισσότερο αισθητό στη χώρα μας. Από τη διεθνή εμπειρία κατοικίες με πράσινη πιστοποίηση πωλούνται ευκολότερα και γρηγορότερα και σε τιμή 5% υψηλότερα από την αγοραία αξία. Όσον αφορά για την ποιότητα ζωής των ενοίκων η πράσινη ανακαίνιση προσφέρει καθαρότερη και υγιεινότερη ατμόσφαιρα στον εσωτερικό χώρο, καθώς αποφεύγεται η χρήση τοξικών υλικών.

Η διαδικασία της πράσινης ανακαίνισης περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Αρχικά πρέπει να απευθυνθείτε σε πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος μετά από επιτόπιο έλεγχο και με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού θα προτείνει παρεμβάσεις για στρατηγική και συμφέρουσα αειφόρο ανακαίνιση ώστε η κατοικία να γίνει ενεργειακά αποδοτική.

Τα αεροστεγή, ενεργειακά κουφώματα και η θερμομόνωση όταν συνδυάζονται με παθητικό σχεδιασμό του σπιτιού έχουν σημαντική επίδραση στη διαβίωση των ενοίκων και το κόστος λειτουργίας της κατοικίας. Βέβαια η ελευθερία επανασχεδιασμού αποτελεί πλεονέκτημα των μονοκατοικιών και των ιδιόκτητων πολυκατοικιών για να μπορούν εφαρμοστούν αβίαστα οι αρχές του παθητικού σχεδιασμού, που τις αναφέρουμε συνοπτικά.

Η διάταξη των χώρων υπαγορεύεται από τον φυσικό προσανατολισμό που αλληλεπιδρά με τις εποχές. Για παράδειγμα ένα καθιστικό προσανατολισμένο στο νότο, δέχεται ήλιο και θερμότητα το χειμώνα μειώνοντας το κόστος θέρμανσης. Οι φεγγίτες (πολύ συχνοί στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική) προσθέτουν φυσικό φως και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το χρώμα των εξωτερικών τοίχων παίζει καθοριστικό ρόλο. Για παράδειγμα στα θερμά κλίματα επιλέγουμε ανοιχτά χρώματα για δροσερούς εσωτερικούς χώρους. Η φύτευση του περιβάλλοντα χώρου συμβάλλει ουσιαστικά στον παθητικό σχεδιασμό. Επιλέγουμε φυλλοβόλα δένδρα που προσφέρουν πλούσια σκιά το καλοκαίρι και επιτρέπουν το φως και τη θερμότητα του ήλιου το χειμώνα που ρίχνουν τα φύλλα τους.

Πριν την υλοποίηση των επιλεγμένων παρεμβάσεων μετά από υπόδειξη του επιθεωρητή προηγούνται αποξηλώσεις των υπαρχόντων στοιχείων. Η αποξήλωση των οικοδομικών υλικών πρέπει να γίνει με κριτήριο την επιλογή όσων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακαινιστούν. Αν δεν θέλετε να κρατήσετε κανένα υλικό μπορείτε να απευθυνθείτε σε οργανισμούς ή εταιρίες ανακύκλωσης. 

Η επαναχρησιμοποίηση ορισμένων στοιχείων δίνοντας τους νέα ζωή νέα χρήση αποτελεί ένα απλό τρόπο να μειώσετε το ενεργειακό αποτύπωμα της ανακαίνισης σας. Επίσης συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς περιορίζονται οι εκπομπές από την παραγωγή νέων προϊόντων. Μειώνονται τα απόβλητα που θα προκύψουν από την ανακαίνιση. Η χρήση ανακτημένων οικοδομικών υλικών και τοπικών προϊόντων συμβάλλει σε αποδοτική πράσινη ανακαίνιση.

Ενημερωθείτε για ανακαίνιση κατοικίας από την κατασκευαστική εταιρία του Ιωάννη Φούσκα καθώς και για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ (Β’ κύκλος) που αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο 2019.

Anakainisi oikiaswww.anakainisispitiou.gr.

 

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved