Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση όψεων των κτιρίων

Κτίρια προηγούμενων δεκαετιών αντιμετωπίζουν σήμερα διάφορα προβλήματα: παρωχημένη αισθητική, φθορά στα υλικά κατασκευής, υπέρμετρη κατανάλωση ενέργειας, με αποτέλεσμα να μην είναι ελκυστικά για πώληση ή ενοικίαση.

Παράλληλα η ευαισθητοποίηση όλων μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη οδηγούν στην αναβάθμιση των όψεων τόσο αισθητικά όσο και ενεργειακά. Συγχρόνως και η εξέλιξη στην τεχνολογία των δομικών υλικών συμβάλλει στην αναβάθμιση αυτή.

1. Εξωτερική θερμομόνωση

Είναι η εφαρμογή ενός κελύφους στην εξωτερική πλευρά του υφισταμένου κτιρίου, για την προσθήκη ή βελτίωση της μόνωσης του.

Η κατασκευή γίνεται με την τοποθέτηση διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης και σε ειδικές περιπτώσεις πετροβάμβακα στους εξωτερικούς τοίχους και την τελική επικάλυψη του κελύφους με πολυμερισμένο κονίαμα, που προσφέρει ισχυρή μηχανική αντοχή και στεγανοποίηση. Για την εφαρμογή χρησιμοποιούνται ειδικά πρόσθετα τεμάχια για την προστασία των γωνιών, νεροσταλάκτες, υαλόπλεγμα για τον οπλισμό της επιφάνειας εφαρμογής του επιχρίσματος.

Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου από τους εξωτερικούς τοίχους και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας.

Πλεονεκτήματα

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
 • Αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών στα στοιχεία από σκυρόδεμα (υποστυλώματα, δοκάρια, τοιχεία), που δημιουργούν συμπύκνωση υδρατμών (μούχλα, μύκητες, στίγματα κλπ) και συμβάλλουν κατά σημαντικό ποσοστό στις ολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου
 • Ενίσχυση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου με αποτέλεσμα τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά την διακοπή της θέρμανσης ή του κλιματισμού
 • Πλήρης εκμετάλλευση του χώρου χωρίς μείωση του εμβαδού του, καθώς η τοποθέτηση γίνεται εξωτερικά
 • Μείωση του κόστους συντήρησης του κτιρίου
 • Η τοποθέτηση στα υφιστάμενα κτίρια γίνεται χωρίς όχληση των ενοίκων, καθώς οι εργασίες γίνονται εξωτερικά του κτιρίου χωρίς να δημιουργούνται μπάζα

2. Αεριζόμενες προσόψεις

Αποτελούν σύνθετα συστήματα κατασκευής, που προσφέρουν αισθητική ποιότητα και αποτελεσματική μόνωση με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.

Αποτελούνται από μια εξωτερική επικάλυψη, έναν θάλαμο αέρα ελάχιστου βάθους 4εκ., σκελετό κυρίως από αλουμίνιο που στερεώνεται στο κτίριο και μία μονωτική στρώση στερεωμένη στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου.

Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση όψεων των κτιρίων

Για την εξωτερική επικάλυψη χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά και κύριος σκοπός της είναι η αισθητική και η προστασία.

Το κενό είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση του φυσικού αερισμού μέσω εφελκυσμού, που εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος ως σύνολο και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο σκελετός αλουμινίου εξασφαλίζει τη στερέωση και σταθερότητα της εξωτερικής επικάλυψης.

Η μονωτική στρώση εξασφαλίζει τη θερμομόνωση.

Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση όψεων των κτιρίων

Πλεονεκτήματα

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
 • Συμβολή στη ψύξη του κτιρίου το καλοκαίρι και στον έλεγχο των θερμικών απωλειών το χειμώνα
 • Προστασία από υπερθέρμανση του κτιρίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
 • Εξάλειψη του κινδύνου ρηγματώσεων
 • Αυξημένη ηχομονωτική συμπεριφορά
 • Εύκολη και ταχεία τοποθέτηση χωρίς να υπάρχει ανάγκη παρέμβασης στο εσωτερικό του κτιρίου και χωρίς να απαιτείται τροποποίηση των εσωτερικών τελειωμάτων
 • Δυνατότητα ‘αναπνοής’, αερισμού της μονωτικής στρώσης και εκτόνωση των υδρατμών με φυσικό τρόπο
 • Δυνατότητα πλήρους εκμετάλλευσης της αισθητικής που προσφέρει η ποικιλία στα υλικά των εξωτερικών πλακών κάλυψης
Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση όψεων των κτιρίων
Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση όψεων των κτιρίων

Σχετικά Άρθρα

 • Η σημασία της θερμομόνωσης στα κτίρια Η σημασία της θερμομόνωσης στα κτίρια

  Η εκτίναξη του κόστους θέρμανσης αναδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης θερμομόνωσης στα κτίρια.

  Όταν το κόστος της κατεξοχήν ενεργειακής πηγής, του πετρελαίου, άρχισε να μεγαλώνει, η κατανάλωση ενέργειας άρχισε να αποτελεί πρόβλημα και η σημασία της θερμομόνωσης να γίνεται ουσιαστική.

  Με την εφαρμογή της θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου επιτυγχάνεται μείωση της ταχύτητας ροής θερμότητας από το θερμότερο εσωτερικό χώρο προς το περιβάλλον το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι από το θερμό εξωτερικό χώρο προς το δροσερό εσωτερικό του κτιρίου.

  Στην Ελλάδα το 1979 ψηφίστηκε ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου τα κτίρια έπρεπε να έχουν την απαιτούμενη μόνωση στο εξωτερικό κέλυφος.

  Ο κανονισμός αυτός αντικαταστάθηκε το 2010 από τον ΚΕΝΑΚ, με τον οποίο “θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος”.1

  Τα κτίρια προ του 1979 χωρίς μόνωση θεωρείται ότι αποτελούν περίπου το 80% του συνολικού αριθμού των κτιρίων.

  Έτσι λοιπόν προκύπτει επιτακτική η ανάγκη προσθήκης θερμομόνωσης ή ενίσχυσης της υπάρχουσας, αν είναι ανεπαρκής.

  Το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις θέσεις στον εξωτερικό τοίχο.

  Μεταξύ δύο δρομικών τοίχων, το σύστημα αυτό διαμορφώνει τον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου.

  http://building.dow.com/

  Στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού τοίχου

  http://www.knauf.gr/www/el/ksira_domisi/systems/internal_thermal_insulation/internal_thermal_insulation.php

  Στην εξωτερική πλευρά του τοίχου

  http://www.easygreen.com.gr/

  Η πρώτη περίπτωση μπορεί να υλοποιηθεί στη φάση κατασκευής του κτιρίου. Οι δύο επόμενες μπορούν να υλοποιηθούν και εκ των υστέρων. Η τελευταία περίπτωση (εξωτερική θερμομόνωση) παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήματα.

  Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά

  • Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της μόνωσης δεν επηρεάζονται οι δραστηριότητες των ενοίκων στους εσωτερικούς χώρους.
  • Δεν μειώνεται ο κατοικήσιμος εσωτερικός χώρος.
  • Ο εσωτερικός χώρος διατηρεί τη θερμοκρασία του και μετά τη διακοπή της θέρμανσης (κρυώνει αργά).
  • Τα στοιχεία του κελύφους προστατεύονται από συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών στο περιβάλλον.
  • Αποφεύγονται οι θερμογέφυρες2 στα σημεία επαφής σκυροδέματος και πλίνθων.

  Το απαιτούμενο πάχος του μονωτικού υλικού προκύπτει μετά από μελέτη των δεδομένων κάθε κτιρίου και είναι αντικείμενο μηχανικού.

  Η εφαρμογή θερμομόνωσης στα κτίρια αποτελεί μία από τις επεμβάσεις στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης τους με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.

  Οι υπόλοιπες επεμβάσεις αφορούν στη θερμομόνωση της οροφής (δώματος ή στέγης), την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με συστήματα νέας γενιάς εξοικονόμησης ενέργειας.


  1) http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=525

  2) θερμογέφυρα: τμήμα του στοιχείου με κατώτερη ποιότητα θερμομόνωσης και συχνά εμφάνισης τοπικής υγρασίας

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved