Τι είναι η οικοδομική άδεια;

Προκειμένου να κατασκευαστεί μια οικοδομή, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να καταθέσει αίτηση στο πολεοδομικό γραφείο που ανήκει το οικόπεδο. Φυσικά η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τις απαραίτητες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογική κλπ). Όλες οι μελέτες πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον αντίστοιχο μηχανικό, θα πρέπει να πληρούνε τις τεχνικές προδιαγραφές και να υπακούουν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό/ ΓΟΚ. Αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος όλων των μελετών τότε εκδίδετε η άδεια και επιτρέπεται η δόμηση του νέου κτιρίου.

Τι είναι το σχέδιο πόλης ή Πολεοδομικό σχέδιο ή Ρυμοτομικό σχέδιο;

Είναι το σχέδιο που:

  • Καθορίζει τα όρια μεταξύ ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων. Οι ιδιωτικοί χώροι είναι τα οικοδομικά τετράγωνα, όπου μέσα σε αυτά οικοδομούνται και οι πολυκατοικίες. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι δρόμοι, οι πλατείες, τα γήπεδα, τα σχολεία κλπ. Οι γραμμές που χωρίζουν τους ιδιωτικούς από τους κοινόχρηστους χώρους ονομάζονται ρυμοτομικές γραμμές.
  • Εξειδικεύει επιμέρους λειτουργίες, δηλαδή σε ποια σημεία θα τοποθετηθεί σχολείο και πόσα τετραγωνικά μέτρα θα χρειαστούν, ποιοι δρόμοι θα αποκτήσουν εμπορική δραστηριότητα κλπ
  • Δίνει κανόνες που καθορίζουν τη μορφή του κτιρίου αλλά και του αστικού χώρου (μέγιστο ύψος κτιρίου, τρόπος σύνδεσης των κτιρίων μεταξύ τους κλπ). Συνήθως, μέσα στο οικοδομικό τετράγωνο υπάρχει και μια δεύτερη γραμμή που ονομάζεται οικοδομική γραμμή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής;

  • Η ρυμοτομική γραμμή καθορίζει τον ιδιωτικό χώρο.
  • Η οικοδομική γραμμή δηλώνει τα όρια μέσα στα οποία μπορεί κανείς να κτίσει. Για παράδειγμα ένα οικόπεδο μπορεί να συνορεύει με το πεζοδρόμιο (ρυμοτομική γραμμή) αλλά το κτίριο θα πρέπει υποχρεωτικά να κτιστεί 2 μέτρα ποιο μέσα (οικοδομική γραμμή). Ο χώρος που «περισσεύει» ονομάζεται πρασιά ή προκήπιο.

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

Τι είναι το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου

Το ποσοστό κάλυψης ενός οικοπέδου αντιπροσωπεύει τη μέγιστη επιφάνεια που μπορεί να καλυφθεί με κάποιο κτίσμα.

Παράδειγμα 1: Αν έχουμε ένα οικόπεδο 100τ.μ και αν το ποσοστό κάλυψης είναι 40%, τότε το κτίριο μπορεί να καταλαμβάνει στο έδαφος επιφάνεια 40 τ.μ. Φυσικά σε ύψος μπορεί να έχει περισσότερους ορόφους.

Παράδειγμα 2: Αν έχουμε ένα οικόπεδο 200τμ. Και το ποσοστό κάλυψης είναι 70%, τότε το κτίριο μπορεί να καταλαμβάνει επιφάνεια 150τ.μ Χ 0,70 = 105 τ.μ

Παράδειγμα 1:

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

Παράδειγμα 2:

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

Τι είναι ο συντελεστής δόμησης ενός οικοπέδου

Είναι ο αριθμός, ο οποίος αν πολλαπλασιαστεί με το εμβαδόν του οικοπέδου, δίνει το εμβαδόν του κτιρίου που μπορεί να κτιστεί σε ένα οικόπεδο.

Παράδειγμα 1: Αν έχουμε ένα οικόπεδο 400 τμ. και ο συντελεστής δόμησης είναι 2.00 τότε όλο το κτίριο μπορεί να έχει εμβαδόν 400τμ. Χ 2.00 = 800 τμ.

Παράδειγμα 2: Αν έχουμε ένα οικόπεδο 250 τμ. Και ο συντελεστής δόμησης είναι 0,6 τότε όλο το κτίριο μπορεί να έχει εμβαδόν 250τμ. Χ 0,60 = 150 τμ.

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

Ειδική ορολογία:

Ο.Τ: Είναι η συντομογραφία για το Οικοδομικό τετράγωνο

Κοινόχρηστοι Χώροι: Δρόμοι, πλατείες, άλση, παιδικές χαρές κλπ.

Κοινωφελείς χώροι: Προορίζονται για κτίρια κοινής ωφελείας (σχολεία, νοσοκομεία κλπ)

Πλάτος δρόμου: Το μήκος μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών

Προκήπιο η πρασιά: Το τμήμα του Οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής.

Πρόσωπο οικοπέδου: Είναι το όριο προς τον κοινόχρηστο χώρο.

Κτίριο: Κάθε κατασκευή που προορίζεται για παραμονή ανθρώπων ή ζώων, για άσκηση επαγγέλματος (βιοτεχνία, γραφείο), για αποθήκευση προϊόντων, για τοποθέτηση μηχανημάτων κλπ.

Κατασκευή: : Κάθε άλλο τεχνικό έργο (φράκτης, στέγαστρο, πλατείες, παγκάκια κλπ)

Εγκατάσταση στο κτίριο: Οι ανελκυστήρες, ο κλιματισμός, η θέρμανση, τα ηλεκτρολογικά κλπ

Κατασκευές συμπλήρωσης: Είναι τα υπόλοιπα τμήματα (τούβλα, στέγες, κουφώματα, πλακάκια κλπ)

Φέρουσα κατασκευή: Είναι η κατασκευή που μεταφέρει τα φορτία (βάρος) στο έδαφος αλλά και όλες τις δυνάμεις που ενεργούν στο κτίριο ( σεισμός, άνεμος κλπ). Μπορεί να είναι από σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο κλπ

Η πόλη Mandawa έχει χαρακτηριστεί ως μια ανοιχτή έκθεση διακοσμητικών τεχνών. Βρίσκεται στην περιοχή Rajasthan της Ινδίας.

Φημίζεται για την αρχιτεκτονική της και κυρίως για τις δεκάδες πολύχρωμες τοιχογραφίες που κοσμούν τα κτίρια. Το φρούριο της πόλης θεμελιώθηκε τον 18ο αιώνα και χαρακτηρίζεται από την πολύχρωμη τοξωτή είσοδο. Ολόκληρο το οικοδόμημα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό είναι γεμάτο από τοιχογραφίες Fresco που αναπαριστούν το θεό Krishna με τις ιερές του αγελάδες. Εντυπωσιακός είναι, εκτός από το ζωγραφικό διάκοσμο, και ο γλυπτικός διάκοσμος, όπου συναντάται σε ποικίλες ξύλινες, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Ενδιαφέρουσα είναι και η τεχνική που συνδυάζει τη ζωγραφική με μικρά κομμάτια καθρέφτη.

Άποψη απο το εσωτερικό του φρουρίου της Mandawa - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mandawa_fort_interior.jpg

Η πόλη είναι γεμάτη από τις χαρακτηριστικές, ιδιωτικές κατοικίες τύπου Haveli. Αυτού του τύπου οι κατοικίες συναντώνται σε πολλές περιοχές της Ινδίας και του Πακιστάν ενώ η τυπολογία τους θυμίζει αντίστοιχες κατοικίες ισλαμικής αρχιτεκτονικής, όπως του Μαρόκο (Riads). Το όνομα Haveli στα περσικά σημαίνει περίκλειστος χώρος.

Οι κατοικίες της Ινδίας και του Πακιστάν έχουν Ισλαμικές, Περσικές, Ασιατικές και Ινδικές επιρροές. Συνήθως διατάσσονται γύρω μια εσωτερική αυλή που στο κέντρο της έχει ένα σιντριβάνι. Οι τοιχογραφίες τύπου Fresco αναπαριστούν θεότητες, ζώα, σκηνές από την Βρετανική αποικιοκρατία καθώς και αφηγηματικές σκηνές από τους θεούς Rama και Krishna.

Στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Mandawa συναντά κανείς πολλές κατοικίες (Haveli), διακοσμημένες με παρόμοιες τοιχογραφίες Fresco. Δυστυχώς, τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια είναι ερειπωμένα ενώ ο ζωγραφικός τους διάκοσμος είναι σχεδόν καταστραμμένος. Τα λίγα οικοδομήματα, που έχουν συντηρηθεί έχουν μετατραπεί σε μουσεία και ξενοδοχεία ενώ συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο μέρος του τουριστικού ενδιαφέροντος. Τα περισσότερα κτίρια όμως έχουν αφεθεί στη φθορά του χρόνου.

Συλλογή εικόνων (επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση με αναφορά της πηγής προέλευσης, thedecobook.com)

Visual merchandising: αρχές + στόχοιΗ σημερινή οικονομική δυσπραγία του αγοραστικού κοινού δημιουργεί επιτακτική την ανάγκη της προσέλκυσης πελατών για την αύξηση των πωλήσεων στο χώρο του λιανικού εμπορίου.

Χερούλια της Colombo DesignΤο design δίνει το παρόν στα πόμολα των θυρών, των επίπλων, αλλά και η εργονομία είναι απαραίτητη.

Ιδεές & Λύσεις

Χώρος & Αρχιτεκτονική

Decosoup.com
Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved