Αρχιτεκτονικό σχέδιο/ Τύποι και πάχη γραμμών

ΔΙΑΦΟΡΑ

Η πρακτική του αρχιτεκτονικού σχεδίου βασίζεται σε ορισμένες συμβάσεις ή τυποποιήσεις, που εφαρμόζονται τόσο στο σχέδιο με το χέρι όσο και στο σχέδιο με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μία από τις πιο βασικές συμβάσεις είναι τα πάχη και οι τύποι των γραμμών. Οι γραμμές που χρησιμοποιούνται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο είναι οι παρακάτω:

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Οι γραμμές αυτές αφορούν στο σχήμα των αντικειμένων (τοίχων, επίπλων, κλπ). Δύο είναι οι βασικοί τύποι γραμμών αντικειμένων.

A. Οι συνεχείς γραμμές χρησιμοποιούνται για να δείξουν τις ορατές ακμές και το περίγραμμα ενός αντικειμένου. Ωστόσο, το πάχος των γραμμών αυτών διαφέρει:  

    • Οι χοντρές γραμμές χρησιμοποιούνται για να δείξουν τα τεμνόμενα στοιχεία των αντικειμένων και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην κάτοψη και στην τομή. 
    • Οι λεπτές γραμμές χρησιμοποιούνται για να δείξουν τις επιφάνειες που προβάλλονται κάτω από το επίπεδο της κάτοψης η πέρα από το επίπεδο τομής. Η λεπτή γραμμή χρησιμοποιείται κυρίως στις όψεις, στη σχεδίαση επίπλων αλλά και αρχιτεκτονικών στοιχείων όπως πεζούλια, σκάλες κλπ. 

Αρχιτεκτονικό σχέδιο, αξονομετρικό, αξονομετρικό σχέδιο, γραμμές στο σχέδιο, πάχη γραμμών στην κάτοψη, τύποι γραμμών στην κάτοψη

B. Οι διακεκομμένες γραμμές χρησιμοποιούνται για να δείξουν είτε μη ορατές ακμές είτε σημαντικές κατασκευές που βρίσκονται πάνω από το επίπεδο της κάτοψης. Οι γραμμές σχεδιάζονται ως ισομήκη τμήματα ευθειών γραμμών με ίσα διαστήματα κενών. Κατηγοριοποιούνται σε δύο τύπους:

    • Σε εκείνες τις γραμμές που χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν ακμές και αντικείμενα που δεν φαίνονται, όπως για παράδειγμα τα θεμέλια του κτιρίου ή ένα στοιχείο που βρίσκεται κάτω από το έδαφος. Ωστόσο, η αποτύπωση αυτών των στοιχείων στο σχέδιο πρέπει να είναι εξαιρετικά επιλεκτική καθώς το σχέδιο όταν έχει πολλές γραμμές και πληροφορίες γίνεται δυσανάγνωστο. 
    • Σε εκείνες τις γραμμές που χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν κατασκευές που βρίσκονται πάνω από το επίπεδο της κάτοψης, όπως για παράδειγμα κάποια ορατά δοκάρια στην οροφή, το περίγραμμα της στέγης που προεξέχει από τα όρια του κτιρίου, έναν εξώστη, μια ψευδοροφή κλπ. 

αρχιτεκτονικό σχέδιο, μαθήματα σχεδίου, μαθήματα αρχιτεκτονικού σχεδίου, γραμμές στο αρχιτεκτονικό σχέδιο

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Οι γραμμές αυτές αφορούν σε βοηθητικές γραμμές, όπως στη διαστασιολόγηση, στις γραμμές τομής, στην οριοθέτηση οικοπέδου κλπ. 

A. Οι γραμμές διαστάσεων είναι λεπτές, συνεχόμενες γραμμές και επάνω γράφεται η διάσταση ενός στοιχείου. 

Διαστάσεις στην κάτοψη, αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη με διαστάσεις, κάτοψη

Β. Οι αξονικές γραμμές χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν έναν ή δύο άξονες συμμετρίας. Δύο τεμνόμενες γραμμές συμμετρίας ορίζουν το κέντρο κυκλικών αντικειμένων. Οι γραμμές αυτές σχεδιάζονται με την εναλλαγή μεγάλων και πολύ μικρών ισομήκων τμημάτων ή με την εναλλαγή ευθύγραμμων τμημάτων και τελειών (παύλα - τελεία - παύλα)

γραμμή συμμετρίας, συμμετρία, σχέδιο κολόνας,

Γ. Οι διακεκομμένες γραμμές χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν μελλοντικές κατασκευές, στοιχεία που αλλάζουν θέση, μια πόρτα διπλής κατεύθυνσης κλπ.  

Δ. Οι γραμμές τομής αποτελούν χοντρές γραμμές όπου δύο μικρές παύλες εναλάσσονται με μια μεγάλη παύλα (σημεία - σημείο - παύλα). Οι γραμμές αυτές έχουν ένα αναγνωριστικό στις άκρες τους (πχ Α-Α) και ένα βέλος που δείχνει την κατεύθυνση της τομής. 

E. Οι γραμμές ορίων δηλώνουν τα όρια ενός οικοπέδου και αποτελούνται από δύο μικρές παύλες και μία μεγάλη. 

Property dashed cuttingplane lines gr

ΣΤ. Οι γραμμές δικτύων δηλώνουν την παροχή του νερού, του αερίου κλπ.  

UTILITY LINES

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Διαφήμιση

Άλλα σχετικά άρθρα

2014-11-06-09-26-36Πώς σχεδιάζονται τα δέντρα στην κάτοψη και στην όψη.
a-Τα κτίρια και γενικά τα αρχιτεκτονικά έργα είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος, ώστε να μπορούν να σχεδιαστούν στο χαρτί. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να σχεδιάζονται υπο κλίμακα ή με άλλα λόγια μικρότερα κατά ένα ποσοστό από ότι είναι στην...
Διαφήμιση
Featured Links:
Διαφήμιση

Banner συνεργατών

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Χειροτεχνίες για παιδιά

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Google+