Συνδέσεις ξύλου

ΔΙΑΦΟΡΑ

joint lapΣτην ξυλουργική και στην επιπλοποιία προκειμένου να συνδέσουμε επί μέρους τεμάχια για να ολοκληρωθεί μια κατασκευή χρησιμοποιούνται κατάλληλοι κατά περίπτωση σύνδεσμοι.

 Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συνδέσμων ξύλου.Οι κυριότερες κατηγορίες είναι:

Σύνδεσμοι μήκους

Χρησιμοποιούνται όταν το μήκος του ξύλου δεν επαρκεί ή απαιτείται αντικατάσταση φθαρμένου τμήματος.

Μισοχαρακτός σύνδεσμος: αποτελεί τον απλούστερο τρόπο σύνδεσης δύο τεμαχών ξύλου

Μισοχαρακτός σύνδεσμος ξύλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεσμος μόρσου εγκοπής: ο σύνδεσμος αυτός παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα στη σύνδεση

 

 Σύνδεσμος ξύλου μόρσου εγκοπής

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεσμοι πλάτους

Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται για διαμόρφωση μεγάλων επιφανειών, καθώς τα ξύλα έχουν περιορισμένο πλάτος και βρίσκουν εφαρμογή στην επιπλοποιία. Μπορούν να γίνουν με ή χωρίς χρήση κόλλας.

Σύνδεση με γκινισοπήχη

Η χρήση γκινισοπήχη ενισχύει τη σύνδεση των ξύλων.

Σύνδεση ξύλου με γκινισοπήχη

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με καβίλιες

Οι καβίλιες είναι κυλινδρικά τεμάχια σκληρού ξύλου κατάλληλα διαμορφωμένα με πλευρικές ραβδώσεις. Οι καβίλιες στερεώνονται με κόλλα σε τρύπες που ανοίγονται στα προς συγκόλληση τεμάχια ξύλου.

Σύνδεση ξύλου με καβίλιες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γωνιακοί Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλαισίων και τα ξύλα που συνδέονται είναι κάθετα μεταξύ τους.

Σύνδεσμος γωνίας με καβίλιες

Όπως περιγράφηκε προηγουμένως

Μισοχαρακτός γωνιακός

Όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Ο σύνδεσμος αυτός δεν χρησιμοποιείται συχνά.

Μισοχαρακτός γωνιακός σύνδεσμος

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Μισοχαρακτός με φαλτσογωνία

Τα προς σύνδεση τεμάχια κόβονται σε γωνία.

Μισοχαρακτός σύνδεσμος ξύλου με φαλτσογωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γωνιακός ξεμορσαριστός με ένα μόρσο και μία εγκοπή

Το μήκος του μόρσου στο ένα ξύλο πρέπει να είναι όσο το πλάτος του δεύτερου ξύλου.

Γωνιακός  ξεμορσαριστός σύνδεσμος με ένα μόρσο και μία εγκοπή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γωνιακός σύνδεσμος με μόρσο εγκοπή και κολάκι

 	Γωνιακός σύνδεσμος με μόρσο εγκοπή και κολάκι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεσμοι Κιβωτίων

Χρησιμοποιούνται στην επιπλοποιία, αλλά και για την κατασκευή μέσων μεταφοράς.

Σύνδεση κιβωτίων με γκινισιά

 Σύνδεση κιβωτίων με γκινισιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεσμοι δοντιών ή χελιδονοουράς

Σύνδεσμος πολλαπλών μόρσων κατά πλάτος των πλευρών του κιβωτίου με κατασκευή μόρσων και εγκοπών ορθογωνίου σχήματος τα οποία λέγονται δόντια.

Για μεγαλύτερη συγκράτηση χρησιμοποιούνται δόντια τύπου χελιδονοουράς.

Σύνδεσμοι δοντιών ή χελιδονοουράς

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Featured Links:
Διαφήμιση

Banner συνεργατών

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Χειροτεχνίες για παιδιά

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Google+